“All who joy would win must share it,
Happiness was born a twin.”George Gordon Byron
 

Cuối 2017 đầu 2018, Việt Nam cùng thế giới đã nóng lên về Bitcoin và những đồng tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain, mà phần lớn mọi người tập trung sự chú ý vào vì coi đó là một kênh đầu tư sinh lời nhanh chóng.

Là những người hướng nội không chỉ đi tìm hạnh phúc từ sự giàu có về mặt của cải, chúng tôi tự hỏi rằng blockchain có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc thực sự cho xã hội không, hay nó chỉ là một công nghệ giải quyết vấn đề của ngành tài chính.

Và chúng tôi đã tìm ra một ý tưởng cụ thể để ứng dụng Blockchain vào đời sống giúp chúng tôi và những người-đồng-điệu có thêm niềm vui. Nếu bạn chính là một trong những người-đồng-điệu đó xin hãy đọc tiếp.

Chúng ta sẽ làm gì?

Đầu tiên, chúng ta cần một nền tảng cộng đồng để tôi, bạn, chúng ta và những người-đồng-điệu khác có thể giao tiếp với nhau, chia sẻ những hoạt động mang lại niềm vui cho nhau dưới dạng một “trung tâm giao dịch”.

Trung tâm giao dịch này sẽ giúp cho:

  • Người-đang-đi-tìm-niềm-vui sẽ gặp được Người-đang-sẵn-sàng-mang-lại-niềm-vui
  • Người-mong-muốn-chia-sẻ-niềm-vui sẽ tìm được Người-đang-cần-niềm-vui

Bốn người này sẽ sử dụng một loại “tiền tệ” không-có-giá-trị-vật-chất để giao dịch mà chúng tôi tạm gọi là ViCoin

Trong cộng đồng này, số lượng ViCoin mà một ai đó sỡ hữu không thể hiện sự giàu có hay trạng thái hạnh phúc của người đó mà thể hiện số lượng niềm vui đã được tạo ra hoặc thể hiện năng lực tạo ra niềm vui của người sỡ hữu.

 
 

Bạn thấy dự án có khả thi?

Tham gia cùng chúng tôi bằng cách gửi email về [email protected]

Nếu bạn quan tâm và muốn được cập nhật thông tin về dự án?


Và đừng quên,
Giúp chúng tôi tìm những người-đồng-điệu khác bằng cách:

Chia sẻ lên Facebook
 

Cám ơn bạn, vì đã đi cùng chúng tôi đến đây : )